Podstawowe potrzeby psychiczne

Potrzeba dowartościowania i akceptacji…..

         Każdy człowiek ma w sobie wrodzoną potrzebę uznania i akceptacji. Ona z kolei jest silnie związana z potrzebą więzi, ponieważ jeśli ktoś nas nie akceptuje, to nie możemy z nim stworzyć żadnej więzi. Uczucie przywiązania do drugiej osoby jest formą miłości i akceptacji, dlatego te potrzeby są tak istotne. Dążenie do bycia akceptowanym wiąże się z innymi kwestiami- w okresie niemowlęcym na podstawie zachowań naszych rodziców uczymy się, czy jesteśmy kochani i mile widziani, czy też nie. Chodzi o to, że dziecko otrzymuje od opiekuna informację, czy jest ono OK. czy nie. Uśmiech matki czy ojca do dziecka  to jak lustro, które pokazuje mu, że matka lub ojciec, czy oboje, cieszą się z jego obecności. Zachowanie opiekuna pozwala dziecku rozwinąć w sobie poczucie własnej wartości. Także jako dorośli nadal mamy w sobie potrzebę akceptacji ze strony innych, gdyż zostaliśmy tak uwarunkowani, aby informacje o swojej wartości odbierać w lustrze, jakim są inni. Dotyczy to też osób, które w dzieciństwie otrzymały dużo sygnałów potwierdzających ich wartość, a nie tylko tych, które w tym zakresie doświadczyły deficytów. Nasze poczucie wartości ma wpływ na to, w jakim stopniu potrzebujemy aprobaty innych ludzi. Osoby z niestabilnym poczuciem własnej wartości, które często identyfikują się ze swoim zranionym dzieckiem, są bardziej zależne od zewnętrznych sygnałów akceptacji niż te ze stabilnym poczuciem wartości, u których prawidłowo rozwinęło się wewnętrzne radosne dziecko. Poczucie własnej wartości stanowi epicentrum psychiki, ponieważ z niego czerpiemy  nasze psychiczne zasoby i z niego wynikają nasze przeróżne problemy, jeśli jest ono zachwiane. Jak wiemy, zaburzenie tego poczucia przyporządkowane jest zranionej części wewnętrznego dziecka, a stabilność- radosnej.

 

Dodaj komentarz