Psychika i jej mechanizmy obronne

Psychika człowieka stale narażona jest na działanie negatywnych czynników, które powodują narastanie lęków. Takim czynnikiem może być tłumienie wewnętrznych impulsów, odbiegających od norm, czy też przymus przystosowania się do wymogów społecznych. Psychika w obawie przed niepożądanymi z punktu widzenia superego działaniami broni się stosując wszelkiego rodzaju mechanizmy obronne, które wspomagają proces tłumienia własnych popędów i dążeń.

Podstawowa lista mechanizmów obronnych psychiki została opracowana przez Annę Freud (córkę Zygmunta Freuda) i stanowi jeden z czołowych kanonów współczesnej psychologii. Z upływem czasu na podstawie wieloletnich badań, lista ta została poszerzona o kolejne mechanizmy.

Mechanizmy obronne:

Identyfikacja•

Wypieranie•

Projekcja•

Tworzenie objawów•

Przeniesienie•

Sublimacja•

Reakcje upozorowane•

Unikanie•

Racjonalizacja•

Znieczulanie•

Odgradzanie się•

Ucieczka w bezsilność•

Kreowanie ról•

Opancerzanie uczuć

Stopniowo będę starała się omówić poszczególne mechanizmy.

Dodaj komentarz