Mechanizmy obronne- to struktury psychiczne ego, których funkcją jest zażegnanie lękotwórczej groźby, skierowanej przeciw ego. Mechanizmy obronne usuwają lub osłabiają zagrożenie przy pomocy opracowania psychicznego. Obrona to środki podejmowane przez ego w celu usunięcia lub osłabienia pochodzącego z zewnątrz bądź z wewnątrz zagrożenia. Obrona odbywa się przy wykorzystaniu mechanizmów obronnych, które w dużej mierze funkcjonują nieświadomie. Podstawową różnicą między mechanizmami obronnymi a obroną jest więc to, że te pierwsze są strukturą psychiczną ego, natomiast obrona jest rozumiana jako czynność. Mechanizmy obronne istnieją więc stale w obrębie ego, natomiast obrona jest przejawem ich zaktywizowania w sytuacji zagrożenia ego. Aktywizacja mechanizmu obronnego następuje w momencie, kiedy pojawia się konflikt między instancjami. Konflikt ten wywołują najczęściej zagrażające ego popędy seksualne bądź agresywne. Konflikt wywołuje impuls do ostrzeżenia ego za pomocą lęku sygnałowego, który z kolei daje impuls do uruchomienia obron. Funkcją zaktywizowanych struktur jest więc zabezpieczanie ego przed doświadczaniem lęku jako uczucia niemiłego, trudnego do zniesienia. Istnieje więc niezaprzeczalny związek między pojawieniem się obron a wystąpieniem lęku.

Dodaj komentarz