1. Depresja- stan często powodowany gniewem skierowanym do wewnątrz-na siebie. Niezdolność do odczuwania radości i podekscytowania. Negatywny stan charakteryzowany niskim poziomem energii, a wywołanym przewlekłym, utrzymującym się negatywnym samopoczuciem
  2. Duma ( próżność)- nader wysokie mniemanie o sobie wynikające z poczucia wyższości i przekonania o posiadaniu wyróżniających przymiotów; pycha lub nadmierne pragnienie bycia zauważonym, chwalonym lub zaakceptowanym; wywyższanie się, wyniosłość, opór na naukę; przywiązanie do własnej racji; oczekiwanie większego uznania niż uzasadnione; pogarda i patrzenie na innych z góry; stan oporu wobec innych, a zwłaszcza Boga lub Stwórcy
  3. Duma (zdrowa duma)- szacunek do samego siebie, poczucie własnej wartości, jest emocją pozytywną i zazwyczaj nie stanowi przedmiotu uwięzienia – z wyjątkiem sytuacji, gdy zdrowa duma zostanie zraniona np. „jego duma została zraniona, gdy rzuciła go dla innego mężczyzny….”

Dodaj komentarz