1. Bronienie się- obrona przed atakiem, chronienie siebie. Wrażliwość na ewentualną krytykę i zranione ego. Bycie w ciągłej gotowości do obrony i reakcji na prawdziwe lub wyimaginowane zagrożenie natury fizycznej lub emocjonalnej
  2. Bycie bez wyrazu- słabość; brak ducha; niezdecydowanie; miałkość; słabość charakteru. Brak przekonania; brak kręgosłupa
  3. Bycie niegodnym- poczucie niebycia dość dobrym, poniżej godności, bycie niegodnym, nieodpowiednim, wrażenie własnej niewiarygodności, niezasługiwania, nieodpowiadania oczekiwaniom

Dodaj komentarz