1. Brak kontroli/brak samokontroli- niemożność zapanowania nad własnym zachowaniem; niejednokrotnie brak świadomości własnych destrukcyjnych zachowań , uwarunkowań i potencjału, np. „ nie miał/a kontroli nad swoimi wydatkami…” Brak kontroli nad czynnikami zewnętrznymi- wrażenie utraty gruntu pod nogami, brak wpływu na przebieg zdarzeń. Poczucie że ktoś lub coś decyduje o twoim losie np. „ nie miał/a kontroli nad ich decyzją…” czy „ stracił/a kontrolę nad pojazdem, gdy ten wpadł w poślizg…”
  2. Brak uznania- poczucie bycia traktowanym z obojętnością, braku troski, niedocenienia, nieuznania osiągnięć i starań. Emocja zbliżona do poczucia bycia ignorowanym lub wykorzystywanym.
  3. Brak wsparcia- poczucie braku pomocy, zachęty, podpory; poczucie braku opieki, pozostawienia samemu sobie w sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy; poczucie borykania się w pojedynkę z nadmiernym ciężarem. Również poczucie zawodu wobec własnego organizmu- w sytuacji choroby, słabości, czy braku siły pod względem mentalnym i emocjonalnym.

Dodaj komentarz